Όροι & Προϋποθέσεις 2017-09-25T17:13:15+00:00

Όροι & Προϋποθέσεις

1. Η Δωροκάρτα (εφεξής, η Κάρτα) ανήκει στην ιδιοκτησία του εκδότη της (εφεξής sendagift.gr), τα στοιχεία του οποίου αποτυπώνονται στο σώμα της Κάρτας ή στο email με το οποίο η εικονική Κάρτα έχει αποσταλεί, ο δε κάτοχος της Κάρτας είναι απλός θεματοφύλακας.

2. Η Κάρτα είναι διαθέσιμη ως εικονική κάρτα που πωλείται στην ιστοσελίδα www.sendagift.gr για την Ελλάδα.

3. Η Κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αγορά οποιουδήποτε προϊόντος που διατίθεται στα καταστήματα των συνεργατών όπως αυτά φαίνονται στο www.sendagift.gr . H Κάρτα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε καταστήματα άλλης χώρας πλην της Ελλάδας.

4. Το αντίτιμο της Κάρτας μπορεί να πληρωθεί με οποιονδήποτε τρόπο πληρωμής που είναι αποδεκτός στα καταστήματα. Δωροκάρτες δεν μπορούν να αγοραστούν με τη χρήση άλλης δωροκάρτας.

 

5. Η Κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί όσες φορές το επιθυμεί ο κάτοχός της, μέχρι να εξαντληθεί όλο το ποσό της.

7. Το διαθέσιμο εκάστοτε υπόλοιπο της Κάρτας είναι η διαφορά μεταξύ του διαθέσιμου υπολοίπου πριν την χρήση της για αγορά κάποιου προϊόντος και του ποσού που αντιστοιχεί σε αυτήν την αγορά. Όπου το τίμημα κάποιας αγοράς υπερβαίνει το διαθέσιμο υπόλοιπο της Κάρτας, η διαφορά μπορεί να πληρωθεί με οποιονδήποτε τρόπο πληρωμής που είναι αποδεκτός στα καταστήματα, αναλόγως της περίπτωσης.

8. Tα προϊόντα που αγοράζονται με την Κάρτα σε οποιοδήποτε κατάστημα υπόκεινται στην ίδια πολιτική αλλαγών και επιστροφών, όπως και τα υπόλοιπα προϊόντα που αγοράζονται στα καταστήματα αυτά.

 

9. Η Κάρτα θα ισχύει για 6 μήνες είτε από την ημερομηνία που αποστάλθηκε στον προοριζόμενο παραλήπτη της. Κατά τη λήξη της περιόδου ισχύος της, η Κάρτα δεν δύναται να ανανεωθεί ή να χρησιμοποιηθεί για την αγορά προϊόντων, ούτε επίσης δύναται να αναζητηθεί το τυχόν διαθέσιμο αχρησιμοποίητο υπόλοιπό της.

10. Η Κάρτα αποτελεί τίτλο στον κομιστή. Ο κάτοχός της είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την χρήση και φύλαξη της Κάρτας. Η Κάρτα δεν αντικαθίσταται σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής της. Παρόλα αυτά, το www.sendagift.gr μπορεί να αντικαταστήσει την κάρτα σε περίπτωση αλλαγής του μορφότυπου της (format).

11. Το www.sendagift.gr  δεν είναι υπεύθυνο για την μη παραλαβή ή καθυστέρηση στην παραλαβή αυτής της Κάρτας από τον προοριζόμενο παραλήπτη της για λόγους πέραν του ελέγχου του www.sendagift.gr  συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων των κάτωθι περιπτώσεων: α) ελαττωμάτων ή βλαβών των γραμμών/συστημάτων τηλεπικοινωνίας, β) καθυστέρησης στην αναμετάδοση πληροφοριών ή δεδομένων ή η απώλεια πληροφοριών ή δεδομένων που μπορεί να συμβούν κάτω από τις συνθήκες που προβλέπονται ανωτέρω υπό το γράμμα (α), γ) ανακρίβειας των στοιχείων του παραλήπτη της εικονικής Κάρτας τα οποία δόθηκαν από τον αγοραστή της Κάρτας, δ) μη παράδοσης της Κάρτας στην διεύθυνση email που δόθηκε, ή ε) του γεγονότος ότι το email που εστάλη από το www.sendagift.gr  μπορεί να θεωρηθεί spam ή ανεπιθύμητο email.

12. Κάρτες που έχουν εξαρχής αποκτηθεί με οποιοδήποτε παράνομο τρόπο είναι μηδενικές και άκυρες και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αγορά προϊόντων, ούτε το σχετικό τίμημα δύναται να επιστραφεί.

13. Η Κάρτα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς διαφήμισης ή προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών άλλων εκτός του εκδότη της, εκτός και αν έχει προηγηθεί σχετική έγγραφη συγκατάθεση του τελευταίου.

14. Η αγορά ή/και χρήση της Κάρτας συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των παραπάνω όρων και προϋποθέσεων, που έχουν διατεθεί στον πελάτη κατά την αγορά της.